Trening w małej grupie -sposób na sukces klubu fitness

top-gym

17 września 2021

Trening w małej grupie

Trening w małej grupie  – dlaczego musisz go oferować? Cz.1

Trening w małej grupie będzie kluczowym elementem oferty obiektów fitness w nowej popandemicznej rzeczywistości.  Ma na to wpływ szereg czynników. Właściciele obiektów fitness powinni zwrócić uwagę również na następujące składowe: elastyczne wykorzystanie przestrzeni, angażujące środowisko treningowe i przemyślany program treningowy.

Przyjrzyjmy się elementom, które motywują i przyciągają do kameralnego treningu grupowego w Twoim obiekcie fitness

Fakty i liczby przemawiają na korzyść treningu grupowego

Skuteczną koncepcję treningu grupowego warto opracować odpowiadając na trendy i zapotrzebowanie.

Popularne kameralne treningi grupowe

67,2% niezależnych klubów i 76,2% operatorów klubów sieciowy oferuje trening funkcjonalny i sportowy

79,5% niezależnych klubów i 90,2% operatorów klubów sieciowych oferuje zajęcia grupowe

52,5% stanowią zajęcia oparte na treningu obwodowym.

Średnia wieku uczestników to  40,9 lat

 Szkolenie kadry

92,6% niezależnych i 100% operatorów sieciowych zapewniło dalsze szkolenia kadry trenerskiej.

74,6% z tych szkoleń dotyczyło treningu funkcjonalnego i sportowego

83,9%  dotyczyło treningu grupowego

[Źródło: DSSV 2019)

Analizując  powyższe dane i uwzględniając kierunek, w którym zmierza branża możemy sformułować następujące wnioski, istotne dla właścicieli klubów fitness oraz siłowni:

  1. Zaoferuj trening w małej grupie bazujący na treningu funkcjonalnym i atletycznym
  2. Fundament tej oferty powinno stanowić zdrowie oraz poprawa wydolności.
  3. Stosuj się do wytycznych odnośnie COVID -19, tak by w przyszłości dostosować ofertę do ewentualnych ponownych obostrzeń sanitarnych. Pamiętaj, o zachowaniu wymaganej bezpiecznej odległości między ćwiczącymi.

Kameralny trening grupowy – najczęstsze błędy popełniane przez kluby fitness

Dlaczego do tej pory kameralny trening grupowy w części obiektów znikał z grafików? Frekwencja na zajęciach nie zależała raczej od jakości sztang czy obciążeń. Często sam fakt, że kameralne treningi grupowe odbywają się pomiędzy maszynami siłowymi lub w gdzieś na tyłach siłowni, obniża ich atrakcyjność w oczach uczestników.

Źle zaplanowane programy, pozbawione struktury, przekazujące mało wiedzy fachowej i słabe przygotowanie trenerów robią swoje. Nazwy treningów często też nie odzwierciedlają zasad i celów danych zajęć grupie docelowej.  Dlatego jeśli masz profesjonalny sprzęt w Twojej siłowni, ale brakuje niego całościowej koncepcji i programu, szybko straci na atrakcyjności w oczach Twoich członków. W rezultacie spodziewaj się opustoszałych klatek typu Rack i stref funkcjonalnej!

Trening w małej grupie  – 4 kluczowe elementy do sukcesu

Trening w małych grupach

Dobrze przemyślana koncepcja treningu w małej grupie powinna uwzględniać każdy z poniższych punktów. 

Koncepcja kameralnego treningu grupowego w Twoim obiekcie powinna:

  • być nastawiona na długoterminowy sukces klubu, trenerów i członków,
  • poszerzać kompetencje trenerów
  • zapewniać lepszą opiekę trenerską nad uczestnikami
  • i wspierać tworzenie społeczności w duchu treningu w małych grupach. Z uwzględnieniem wytycznymi COVID i/lub bez.

Co jednoczy klubowiczów?

Wszystko, co Twoi członkowie widzą, czują i postrzegają, wywołuje w nich odczucia – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Członkowie mogą czuć się zmotywowani lub pozbawieni wsparcia, w zależności od środowiska, w którym trenują, a sposób, w jaki strefa ta jest zaaranżowana, jakie programy oferujesz i jaki priorytet nadajesz – wszystko to robi różnicę/ ma znaczenie.

Projektując strefę do treningu w małej grupie uwzględnij:

  • Wystrój/ przestrzeń / oświetlenie
  • Wyposażenie i jakość akcesoriów
  • Koncepcję i program

Dzięki skutecznemu połączeniu powyższych czynników, obiekty będą w stanie zapewnić pozytywne, angażujące doświadczenie dla członków.

Przeczytaj 2 część serii – na temat roli ciekawości w budowaniu programu kameralnego treningu grupowego w Twoim obiekcie

PRZECZYTAJ TAKŻE